Produktkategorier

Underhållskemikalier

PK Produkters egen produktserie för underhållskemikalier marknadsförs och säljs under namnet Ecoren. Serien innehåller medel för avfettning och fordonsvård och är framtagen med högt uppsatta mål om kvalitet, kostnadseffektivitet och minimal miljöpåverkan.

Vi är otroligt stolta över att i serien innefattar sex olika produkter märkta med Svanen. Arbetet fortlöper att utveckla Ecoren som produktserie.

» Produktvalsguide avfettning