Produktkategorier

Fatpumpar och pumpset

PK Produkter® erbjuder pumpset med fatpumpar, som ger snabba lösningar för många applikationer.
Ett pumpset består av motor, pumpverk, slang, slangklämmor, pistolventil och fatförskruvning. Fatpumpar förekommer i de flesta industrier och används för att tömma mindre dunkar, fat, behållare och tankar. Det är viktigt att välja en fatpump som är lämpad efter den vätska som ska pumpas.

Fördelar med våra fatpumpar:

  • Perfekt anpassade för den vätska som skall pumpas
  • Snabba att montera
  • Klara för omgående användning
  • Tillverkade i högkvalitativt material med välbeprövade konstruktioner som garanterar lång livslängd

Svårt att välja rätt fatpump?

Välj den pump som kan användas till rätt behållare, såsom t.ex 200-liters fat eller 1000-liters IBC-behållare. Se till att pumpen är anpassad efter det innehåll som ska pumpas för att den inte ska orsaka giftiga gaser, värme, brand eller explosion. Om pumpen ska användas mer sällan, så kan du välja en manuell pump, medan elektriska fatpumpar är att föredra vid frekvent användning. I PK Produkters Fatpumpsguide kan du läsa mer.

Exempel på pumpset med fatpumpar:

  • Till små volymer vätska lämpar sig exempelvis Fatpump pumpset 1, B2 Vario PP. Den har ett smalt pumprör för små plastdunkar. Pumpen passar t.ex glykoler, väteperoxid, AdBlue, skumdämpare, ammoniaklösningar, klorsyra, batterisyra, myrsyra 50% och saltsyra.
  • Om du har aggressiva vätskor, så kan du exempelvis välja Fatpump pumpset 5. Den här pumpen är lätt och praktisk för påfyllning och avtappning av fat och IBC-behållare. Fatpumpen passar t.ex svavelsyra, salpetersyra, formalin, natriumhypoklorit, klorsyra och kromsyra.
  • Fatpump pumpset 7 – Ex-klassad fatpump är lämpad för lösningsmedel. Detta pumpset har Atex 100-certifikat och passar vätskor där det finns risk för explosion, såsom spolarvätska, isopropylalkohol, etanol, fotogen, bensin och petroleum.

» Tillbehör till Lutz-pumpar
» Tillbehör till Grün-pumpar