Produktkategorier

Elektriska IBC- och fatpumpar

PK Produkter® erbjuder elektriska IBC- och fatpumpar, där de flesta vätskor kan pumpas ur exempelvis tankar, fat, dunkar och IBC:er. Det blir en säker och smidig pumpning utan spill och man slipper tunga lyft.

Vanliga användningsområden för IBC- och fatpumpar

  • Pumpning av saltsyra, myrsyra 50%, klorsyra, batterisyra, ammoniaklösningar, glykoler, väteperoxid, AdBlue och skumdämpare
  • Oljebaserade smörjmedel, kallrengöring och mjukgörare
    Ammoniaklösningar, myrsyra, ättiksyra och tensider mm.
  • Diverse industrier, såsom verkstadsindustri, livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, processindustri och kemiindustri.