Produktkategorier

Tryckluftsdrivna pumpar

PK Produkter® erbjuder tryckluftsdrivna pumpar, som är mycket enkla att använda eftersom man reglerar pumpens kapacitet med hjälp av luftflödet till pumpen.

Tryckluftsdrivna pumpar för säker transport av högviskösa medier

Dessa pumpar är idealiska för en tillförlitlig transport av högviskösa medier och känsliga medier av olika slag. Exempel på vätskor som lämpas till de tryckluftsdrivna pumparna är; alkohol, aceton, bensin, fotogen, petroleum, terpentin, färg och lack.

Pumparna har flera goda egenskaper

  • Torrsjälvsugande
  • Packningslösa
  • Torrgångssäkra
  • Inga elektriska anslutningar
  • Låga vikter
  • Underhållsfria
  • Enkla att hantera