Produktkategorier

Flödesmätare- till diesel, olja och andra vätskor

Här hittar du ett stort urval av digitala flödesmätare till fatpumpar. Från flödesmätare utformade för mätning av mineralolja/alternativa drivmedel, diesel, olja eller bensin, till frätande medier och brandfarliga vätskor. Både tunnflytande och medelviskösa medier och vätskor är kompatibla med våra instrument. Vilken typ av funktion som fyller dina behov bäst beror förstås på både arbetsmiljö och aktuellt medie.

Flödesmätarna har flera olika mätprincinper och funktioner – alla med högt precisionsarbete som gemensam nämnare. Här finns garanterat något som passar just din verksamhet!