Behandling av personuppgifter

 

På vår webbplats använder vi cookies (kakor). Förutom de kakor som behövs för att webbplatsen ska fungera kan du själv bestämma vilka kakor (kategorier) som du ger ditt samtycke till. Läs mer på sidan Om Cookies.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna offerera, teckna och administrera avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig samt för att vidta åtgärder innan avtal tecknas.

Vi behandlar dina personuppgifter i vårt kundregister för att kunna ge dig personlig service inbegripen information och genomföra uppföljning. Behandlingen stödjs på en intresseavvägning och är nödvändig för att vi ska kunna ge dig bättre service vid kontakt med oss.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig samt genomföra marknadsanalyser. Behandlingen stöds på en intresseavvägning och är nödvändig för att möjliggöra relevant marknadsföring av produkter och tjänster samt för att kontinuerligt förbättra våra erbjudanden gentemot dig som kund.

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig direktmarknadsföring. E-postmarknadsföring och information kan du avanmäla direkt i respektive utskick. För att avanmäla postala utskick kontaktar du din personliga kontakt.

De personuppgifter som behandlas (exempel) är:

 • Namn
 • Företagets adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer

Personnummer behandlas (i förekommande fall) enbart i syfte säker identifiering.

Vi inhämtar dina personuppgifter på följande sätt:

 • Via dig
 • Via besök på vår webbplats
 • Offentliga register

PK Produkter AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. För mer information om dina rättigheter enligt GDPR se Integritetspolicy.

Vi kan komma att lämna ut data om dig till underleverantörer och/eller samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, alternativt stödjs på en intresseavvägning i fråga om marknadsföring. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi adekvata avtal för detta ändamål samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 Utlämning sker i förekommande fall i följande syfte:

 • Utförande av tjänster så som IT-system, transport eller logistik
 • Analys och statistik
 • Marknadsföring av tjänster, produkter eller service

 

Informationen på sidan har uppdaterats 2023-11-27