Absorbentskola

Vid spillolyckor och läckage är det viktigt att snabbt kunna kapsla in och suga upp (farliga) vätskor. Hos PK Produkter hittar du olika typer av absorbenter för alla tillfällen och vätsketyper. Men vad är absorbenter, och hur fungerar de? Läs vidare för att få svar på dina frågor!

 

Vad är en absorbent?

Absorbenter är ett samlingsbegrepp för produkter som har förmågan att suga upp vätskeformiga (farliga) ämnen. Detta möjliggör invallning och uppsamling av vätskor, vilket begränsar skadeverkningar. Den korrekta benämningen är sorbenter, då både ad– och absorbenter ingår i produktkategorin, men vi använder oftast absorbenter som samlingsnamn.

Till våra absorbenter

Adsorption

Adsorption innebär att vätskan fastnar på ytan av ett annat material, en adsorbent. Vätskan binder till ytan på adsorbenten och uppsugningsförmågan blir en funktion av den specifika ytan hos adsorbenten samt sorbentmaterialets dragningskraft till vätskan.

Absorption

Till skillnad från adsorption innebär absorption att ett material tas upp i ett annat, som då en tvättsvamp suger upp vatten. Absorbenten suger upp och distribuerar vätskan i materialet. Uppsugningsförmågan beror på sorptionshastigheten som är en funktion av diametern på sorbentens porer och porvolymen samt vätskans övriga egenskaper.

Vad består absorbenter av?

Syntetiska absorbenter består oftast av polypropen (PP) men även material som polyuretan, nylon och andra polymerer förekommer. Polypropenprodukter möglar inte vid förvaring i fuktig miljö. De bryts ned mycket långsamt i naturen och destruktion sker lämpligen genom förbränning.

Syntetiska absorbenter suger upp betydligt mer i förhållande till sin egen vikt än andra material – vilket ger kostnadseffektivitet vid hantering och destruering. Syntetiska sorbenter kan ges olika egenskaper genom att prepareras på olika sätt. Exempelvis har en oljeabsorbent egenskaper som gör att den flyter på vatten.

Varför har absorbenter olika färger?

Absorbenter bör ha en färg som indikerar vilken spilltyp de är avsedda för. I allmänhet är polyvalenta PP-absorbenter (universal absorbent) gröna eller grå och monovalenta (oljeabsorbenter) blå eller vita. Gula absorbenter (kemabsorbenter) är också polyvalenta, men används för frätande spill, där färgen utgör en betydande säkerhetsaspekt vid avfallshantering.