Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Absorbentskola2019-06-05T08:56:57+02:00

Absorbentskola

Vad är absorbenter?

Absorbenter är ett samlingsbegrepp för produkter som har förmågan att suga upp vätskeformiga, farliga ämnen. Detta möjliggör invallning och uppsamling vilket begränsar skadeverkningar.

Adsorption

Vätskan binder till ytan på sorbenten och uppsugningsförmågan blir då en funktion av den specifika ytan hos sorbenten samt sorbentmaterialets dragningskraft till vätskan.

Absorption

Sorbenten suger upp och distribuerar vätskan in i materialet. Uppsugningsförmågan beror på sorptionshastigheten som är en funktion av diametern på sorbentens porer och porvolymen samt vätskans övriga egenskaper.

Vad består absorbenter av?

Syntetiska sorbenter består oftast av polypropen (PP) men även material som polyuretan, nylon och andra polymerer förekommer, och har en fastställd sammansättning. De bryts ned mycket långsamt i naturen och destruktion sker lämpligen genom förbränning. Syntetiska sorbenter kan ges olika egenskaper genom att på olika sätt preparera dem. Exempelvis har en oljesorbent egenskaper som gör att den flyter på vatten. Polypropenprodukter möglar inte vid förvaring i fuktig miljö. Syntetiska sorbenter suger upp betydligt mer i förhållande till sin egen vikt än andra material – vilket även ger kostnadseffektivitet vid  hantering och destruering.

Vad har absorbenter för färg?

Absorbenter bör ha en färg som indikerar vilken spilltyp de är avsedda för. I allmänhet är polyvalenta PP-sorbenter (universal)  gröna eller grå och monovalenta (oil only) blå eller vita. Gula sorbenter (kem) förekommer också. De är också polyvalenta, men används för frätande spill, där färgen utgör en betydande säkerhetsaspekt vid avfallshantering.

Miljöguide

Information om förvaring av brandfarligt gods, ADR-utrustning, spillberedskap och information om vår egen serie underhållskemikalier.

Miljöguide

Fatpumpsguide

Vilken fatpump ska jag välja?
Använd vår fatpumpsguide för att underlätta val av rätt pump.

Fatpumpsguide

Kemikalieförvaring

Förvara kemikalier på rätt sätt.
Här har vi samlat råd och tips hur kemikalier bäst förvaras.

Kemikalieförvaring