Avfettningsguide

Ecoren är vår egen produktserie som innehåller medel för bl.a. avfettning, och är framtagen med högt uppsatta mål om kvalitet, kostnadseffektivitet och minimal miljöpåverkan.

 

Tvätta rent utan att smutsa ner i naturen, 4 viktiga steg för bästa resultat!

1. Tid

Rengöringsmedlet måste få tid att verka när det lagts på. Verkningstiden är alltså den tid det tar för rengöringsmedlet att frigöra och finfördela smutsen innan den kan spolas av.

2. Temperatur

Med temperaturen menar man kontakttemperaturen mellan tvättlösningen och objektet som skall göras rent. Värme påverkar alltid rengöring positivt och vid 25-40°C sänks exempelvis viskositeten på fett, vilket underlättar emulsionsbildning och därmed rengöringen.

3. Mekaniskt arbete

Det mekaniska arbetet, dvs bearbetningen av den smutsiga ytan, frigör och finfördelar smutsen.

4. Kemikalier

Medlet penetrerar, frigör och dispergerar fett och smuts så det kan transporteras bort med vatten. Då man talar om brukslösning menar man den koncentration rengöringsmedel som träffar smutsen på objektet.

Till vårt sortiment med avfettningsmedel och fordonsvård

Ladda hem vår produktvalsguide som PDF

avfettningsguide.jpg