Brunnstätningsguide

Det är ofrånkomligt att olyckor inträffar, och i dessa situationer är snabba åtgärder av yttersta vikt.

Det är ofrånkomligt att olyckor inträffar, och i dessa situationer är snabba åtgärder av yttersta vikt. Ett sådant scenario är utsläpp eller spill av vattenskadande vätskor, där brunnar och avlopp måste säkras snabbt för att förhindra miljöskador och spridning av hälsofarliga ämnen i avloppssystemet. Där kommer våra brunnstätningsprodukter in i bilden. Från brunnsmattor till specialanpassade lösningar, kan vi hjälpa till att snabbt och effektivt säkra alla brunnar inom ett spillområde.

ADR-Brunnstätning

Vår ADR Brunnstätning är utformad specifikt för dagvattenbrunnar men passar också utmärkt för brunnar med kupol. Denna lösning är i linje med polisens och MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer. Polismyndigheten har klargjort att om en tätning med måtten 1500 mm x 1500 mm medförs på transporten, kommer kravet på tätningsanordning för brunn och avlopp att anses vara uppfyllt på samtliga platser i Sverige.

Brunnstätningsmatta

Brunnstätningsmattan är en mångsidig lösning som fungerar både inom- och utomhus och förhindrar utsläpp av kemikalier och olja i dagvattenbrunnar. Mattan är gjord av icke-absorberande material och har en yta som klibbar fast på underlaget, vilket gör det lätt att avlägsna när faran är över. Våra brunnsmattor bibehåller sin funktion i temperaturer mellan -15ºC och +80ºC, vilket gör dem till en pålitlig lösning i de flesta klimat.

För att förstärka dess livslängd och hållbarhet, är varje brunnsmatta förpackad i en praktisk väska i vinyl för förvaring när den inte används.

Brunnstätning Tättingen®

Tättingen® är en svensk uppfinning speciellt designad för sekundsnabb tätning av dagvattenbrunnar med galler. Detta innovativa redskap är avsett att skydda ditt reningsverk och våra levande vatten. Tättingen® förhindrar oljor och miljöfarliga ämnen från att tränga ner i dagvattensystemet och kan även användas som lock vid tryck underifrån.

Att använda våra brunnstätningsprodukter är ett steg mot en säkrare och mer hållbar framtid. Skydda inte bara ditt företag och dina anställda från potentiella risker, men bidra även till att skydda vår miljö.