Fatpumpsguide

Hitta rätt pump i vårt breda sortiment av pumpar för alla ändamål. Nedanstående frågor är bra att ha svar på vid beställning av en pump.

 

Vilken kärlstorlek?

Ska pumpen användas till en liten behållare, ett 200-liters fat eller en 1000-liters IBC-behållare?
Anpassa pump efter storlek på behållare. Behövs adapter för en säker och smidig pumpning?

Vilket ämne skall pumpas?

Är vätskan aggressiv, trögflytande eller brandfarlig? Det är viktigt att välja en pump avsedd för ämnet. Finns det ett säkerhetsdatablad (SDB/MSDS)? Läs då detta noggrant!

En felaktigt vald pump kan ge upphov till värme, giftiga gaser, brand eller explosion.

Använd en särskild pump för varje olik vätska för att undvika föroreningar. Extra viktigt är detta vid livsmedelshantering och vätskor som är känsliga för föroreningar.

Hur ofta skall pumpen användas?

Om fatpumpen används dagligen är de elektriska fatpumparna eller tryckluftsdrivna membranpumparna att föredra. Manuell hand- eller fotpump passar bra om pumpning sker mer sällan.

Vilken mängd skall pumpas?

Beroende på mängd och flöde är det viktigt att välja en pump med rätt dimension för respektive vätska.

Vilken viskositet/densitet har vätskan?

  • Viskositeten anger en vätskas inre friktion och beskriver hur trögflytande den är.
  • Temperatur kan påverka viskositeten kraftigt. Ökad temperatur ger minskad viskositet.
  • Densiteten är vätskans massa per m³. Temperatur påverkar vätskans densitet.
  • Viskositet och densitet påverkar val av pumpens effektbehov och dimension.

Vilken temperatur?

Temperatur kan påverka både densitet och viskositet. Material i pumparna kan ha begränsningar för vilka temperaturer de tål. Kraftiga växlingar i temperatur kan förstöra vissa material.

Till vårt sortiment med pumpar