Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Förvara kemikalier på rätt sätt2019-04-18T09:12:46+02:00

Förvara kemikalier på rätt sätt

Vilken uppgift skall uppsamlingskaret fylla?

Det finns uppsamlingskar för alla applikationer, här följer några exempel:

Ska 1 fat, flera fat, eller IBC-behållare med farliga ämnen lagras?

  • Ska större behållare lagras erbjuder PK Produkter ett brett sortiment av uppsamlingskar för IBC. Dessa finns i utförande av polyeten eller stål, beroende på vilket ämne som ska lagras.

Ska karet kunna transporteras eller fyllas på med miljöfarliga ämnen?

  • Om farliga ämnen inte bara ska lagras, utan även kunna fyllas på kommer våra avtappningsstationer med uppsamlingskar till användning. I kombination med fatbockar så är de idealiska för omtappning av miljöfarliga vätskor. Dropp och spill hamnar i karen och grundvattnet skyddas.
  • Om du vid transport av fat och småbehållare inte vill avstå från det skydd ett uppsamlingskar ger, finns det mobila uppsamlingskar av plast eller stål.

Ska en större yta skyddas?

  • Ska större ytor skyddas från utsläpp är golvkar av stål eller plast rätt val. Dessa golvelement är idealiska att täcka in hela lokaler med tack vare de omfattande tillbehören med allt från kantinfästningar till ramper.

Resistenstabell för uppsamlingskärl

Den kemikalie som skall förvaras avgör vilken typ av uppsamlingskar som ska väljas.

Vår resistenstabell (PDF)

Vilket ämne skall förvaras?

Det ämne som ska förvaras avgör om ett plast- eller stålkar ska användas.

För lagring av miljöfarliga brännbara ämnen, som t.ex. olja eller lack används lackerade eller förzinkade kar av stål.

För lagring av aggressiva kemikalier, som t.ex. syror och lut används uppsamlingskar av plast (polyeten) eller rostfritt stål – som båda är korrosionsfria och därmed speciellt lämpade för detta ändamål.

Gå till Uppsamlingskärl

Hur stort skall uppsamlingskaret vara?

Lagstiftningen kräver att det finns en tillräcklig uppsamlingsvolym. Ett uppsamlingskar ska minst kunna samla upp innehållet i den största behållaren + 10% av den övriga lagrade volymen (i den mån lagring är tillåten).

I vattenskyddsområden ska hela den lagrade mängden kunna samlas upp (100 %).

Miljöguide

Information om förvaring av brandfarligt gods, ADR-utrustning, spillberedskap och information om vår egen serie underhållskemikalier.

Miljöguide

Fatpumpsguide

Vilken fatpump ska jag välja?
Använd vår fatpumpsguide för att underlätta val av rätt pump.

Fatpumpsguide

Absorbentskola

Absorbenter är ett samlingsbegrepp för produkter som har förmågan att suga upp vätskeformiga, farliga ämnen.

Absorbentskola