Hands 2 Ocean

Vi stödjer Hands 2 Ocean (tidigare Rena Mälaren) som städar Mälaren och Östersjön från skräp

Hands 2 Ocean: Ett Samarbete för en Renare Framtid

I vår strävan att aktivt bidra till en bättre miljö och en hållbar framtid är vi stolta över att meddela vårt engagemang i projektet Hands 2 Ocean.

Om projektet Hands 2 Ocean

Hands 2 Ocean (Tidigare Rena Mälaren) är ett initiativ som syftar till att skydda och förbättra Mälarens och Östersjöns vattenkvalitet. Genom direkta insatser arbetar projektet regelbundet med att rensa botten från skräp och föroreningar.

Vår roll i Hands 2 Ocean

Som deltagare i projektet Hands 2 Ocean, tar vi ett aktivt steg mot att bevara en av Sveriges mest värdefulla naturresurser. Vi stödjer projektet genom att skänka produkter som behövs när det uppstår risk för oljespill. Vårt team är engagerade i praktiska insatser.

Varför Hands 2 Ocean är viktigt för oss

Mälaren är mer än bara en insjö; den är en källa till dricksvatten, rekreation, och en hemvist för en rik biodiversitet. Vårt engagemang i Hands 2 Ocean återspeglar vår övertygelse om att varje företag har en roll att spela i bevarandet av vår planets naturresurser.

Var med Hands 2 Ocean på resan

För mer information om vår delaktighet i Hands 2 Ocean kontakta oss gärna, eller besök deras hemsida om du vill veta hur du kan delta, eller bidra.