Produktkategorier

Absorbenter för alla miljöer

Absorbenter är material som suger upp och inkapslar ämnen i vätskeform. Vi på PK Produkter har ett stort sortiment av absorbenter och absorberingsmattor, både för olja, kemiskt avfall och andra typer av vätskor som av olika anledningar bör kapslas in. Vi erbjuder även kundanpassade spillkit/ ADR-väskor, granulat och avspärrningslänsor, med allt material du behöver för att hantera spill av exempelvis olje- och petroleumbaserade vätskor.

Våra huvudkategorier av absorbenter för olika ämnen:

» Oil Only – Oljeabsorbenter absorberar olja och petroleumbaserade vätskor. Flyter på vatten även när de är mättade.

» Universal – Universalabsorbenter absorberar i stort sett alla vätskor så som olja, skärvätska, kemikalier, lösningsmedel och vatten.

» Kem – Kemabsorbenter absorberar alla typer av vätskor, inklusive syror, baser och lösningsmedel.

Läs PK:s absorbentskola