Vill du att vi kontaktar dig?

  Produktkategorier

  Olje- och avspärrningslänsor för sjöar och vattendrag

  Här finner du ett stort urval av effektiva och säkra avspärrningslänsor och oljelänsor som är specialanpassade för användning i vattendrag så som hamnar, diken och sjöar. Flera av våra oljelänsor kan själva absorbera oljespillet, medan andra istället avgränsar det för att sedan underlätta uppfångningen av (exempelvis) oljan på vattnet.

  Oljelänsorna finns att beställa i flera olika dimensioner, både speciellt anpassade länsor för mindre alt större vattendrag, och även länsor med extra snabb absorbtionsförmåga.

  Nedan hittar du mer information om våra respektive typer av länsor.

  » Sjö- och avspärrningslänsor

  » Oljelänsor för uppsugning av olja på vatten