Vill du att vi kontaktar dig?

  Produktkategorier

  Oljelänsor

  Oljelänsor för uppsugning och invallning av olja på vatten, ingår i PK Produkters utbud med Spillredskap®.
  • Länsor för akut eller förebyggande hantering av oljespill och petroleumvätskor på vatten
  • Passar för diken, dammar, hamnar, sjöar, och hav
  • Finns i 3 olika varianter, med extra snabb uppsugning, med extra förstärkt nät och UV-skydd, och i premiumkvalitet av nyfiber
  • Finns i 4 olika dimensioner och 5 olika längder vilket gör det enkelt att välja rätt produkt anpassad för ändamålet
  • Flera länsor sammankopplas snabbt och enkelt med karbinhakar till önskad längd
  • Innerhölje håller absorbentmaterialet på plats
  • Lagras utan särskilda krav på lokal
  • Flyter obehindrat även när de är mättade
  • Lätthanterliga vid såväl utläggning som upptagning