Produktkategorier

Oljelänsor

Oljelänsor för uppsugning av olja på vatten
• Länsor för akut eller förebyggande hantering av oljespill och petroleumvätskor på vatten
• Passar för diken, dammar, hamnar, sjöar, och hav
• Finns i 2 olika varianter, med extra snabb uppsugning eller med extra förstärkt nät och UV-skydd
• Finns i 3 olika dimensioner och 5 olika längder vilket gör det enkelt att välja rätt produkt anpassad för ändamålet
• Flera länsor sammankopplas snabbt och enkelt med karbinhakar till önskad längd
• Innerhölje håller absorbentmaterialet på plats
• Kan lagras utan särskilda krav på lokal
• Flyter obehindrat även när de är mättade
• Lätthanterliga vid såväl utläggning som upptagning