Produktkategorier

Spillkit

Beställ ett spillkit/ADR-väska så det passar just era specifika behov! Förutom absorbenter och absorberingsmattor går det även att få exempelvis skyddsglasögon, säkerhetsficklampa, och även olika typer av arbetshandskar i er spillbox. Våra spillkit finns i flera format och varianter, både som utryckningsväskor och som mobila kärl på hjul i tre olika storlekar. Självklart packar vi innehållet i väderbeständiga polyetenbehållare så absorbenterna skyddas ordentligt. I PK Produkters spillkit kan även vid behov ingå:

Skyddsoveraller
Stoppklossar
Ögonduschar
Brunnsmattor

Våra huvudkategorier av absorbenter:

» Oil Only –Oljeabsorbenter absorberar olja och petroleumbaserade vätskor. Flyter på vatten även när de är mättade.

» Universal – Universalabsorbenter absorberar i stort sett alla vätskor så som olja, skärvätska, kemikalier, lösningsmedel och vatten.

» Kem – Kemabsorbenter absorberar alla typer av vätskor, inklusive syror, baser och lösningsmedel.

Läs PK:s absorbentskola