Produktkategorier

ADR-utrustning

Presentation av nyheter i ADR-S/RID-S 2019. MSB har gjort en sammanställning över de förändringar i 2019 års utgåvor av föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng respektive järnväg som bedöms ha störst betydelse, läs mer på www.msb.se 

Idag ställs höga krav på att yrkestrafiken ska vara väl förberedd vid olyckor. För att kunna ta hand om spill/läckage är det lämpligt att alltid ha en ADR-väska till hands i fordonet.
ADR-utrustning och ADR-väskor

Hos PK Produkter hittar du allt du behöver för din transport. Här finner du bland annat ADR-utrustning i form av.

  • ADR-väskor
  • ADR-utryckningssats
  • Läckagekar
  • Transportbehållare
  • Halvmask
  • Skyffel
  • ADR-brunnstätning
  • Andra tillbehör

Förutom absorbenter är det lag på att viss personlig skyddsutrustning skall finnas i fordonet beroende på vilket ämne som transporteras.

Du är varmt välkommen att kontakta oss på 010-129 40 00 eller info@pk-produkter.se om du har frågor kring vad som gäller för just din transport.

» Länk till MSB:s sida “Transport av farligt gods”