Produktkategorier

Brunnstätning

Vid olyckor, som t.ex. utsläpp eller spill av vattenskadande vätskor, måste man för att förebygga miljöskador snabbt och enkelt kunna förhindra att miljöfarliga ämnen tränger ner i mark eller avlopp.

Spillskydd för alla sorters brunnar

Detta löses effektivt med våra olika spillskydd. Vårt sortiment passar alla typer av brunnar.

Här finner du ett brett utbud inom:

Brunnstätningsmattor
Avloppslock
Avspärrningsbarriärer
Brunnstätningsskyltar
Förvaring och tätningsproppar

Läs mer gällande omhändertagande av själva spillet på » PK:s absorbentskola och under » granulat.

Du kan också kontakta oss direkt eller be om offert.