Produktkategorier

Avfettning

Ecoren avfettning är PK Produkters eget märke som garanterar en hög kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Sortimentet innehåller produkter märkta med Svanen. Arbete pågår kontinuerligt med att uppdatera produktsortimentet med produkter som ger så lite miljöpåverkan som möjligt.

Avfettningsmedlen passar alla branscher. Kontakta oss om hjälp behövs med vilken produkt som passar för just din verksamhet.

» Alkalisk avfettning

» Mikroemulsioner

» Kallavfettning

» Lågskummande avfettning

» Svanenmärkt avfettning