Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Vad är absorbenter?

Absorbenter är ett samlingsbegrepp för produkter som har förmågan att suga upp vätskeformiga, farliga ämnen. Detta möjliggör invallning och uppsamling vilket begränsar skadeverkningar.

Adsorption

Vätskan binder till ytan på sorbenten och uppsugningsförmågan blir då en funktion av den specifika ytan hos sorbenten samt sorbentmaterialets dragningskraft till vätskan.

Absorption

Sorbenten suger upp och distribuerar vätskan in i materialet. Uppsugningsförmågan beror på sorptionshastigheten som är en funktion av diametern på sorbentens porer och porvolymen samt vätskans övriga egenskaper.

2020-02-18T11:08:00+01:00