Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Vad har absorbenter för färg?

Absorbenter bör ha en färg som indikerar vilken spilltyp de är avsedda för. I allmänhet är polyvalenta PP-sorbenter (universal)  gröna eller grå och monovalenta (oil only) blå eller vita. Gula sorbenter (kem) förekommer också. De är också polyvalenta, men används för frätande spill, där färgen utgör en betydande säkerhetsaspekt vid avfallshantering.

2019-06-05T09:08:06+02:00