Spillredskap ®

Hos PK Produkter finns ett stort och väl sammansatt sortiment av Spillredskap®.

Spillredskap ®

Spillredskap har ett syfte – att samla upp och begränsa olje- och kemikaliespill – med hjälp av absorbenter, torkprodukter, spadar, vagnar, kärl och uppsamlingskar. Våra skyltar med spillskyddssymbol ger en tydlig vägledning var spillredskapen förvaras på företaget.

Se även