Tättingen ®

Sekundsnabb brunnstätning för dagvattenbrunnar!

Tättingen ®

 

Tättingen® är en svensk uppfinning som ger sekundsnabb och säker tätning av dagvattenbrunnar. Den används både av industri och räddningstjänsten för att hindra att farliga kemikalier rinner ner i dagvattensystemet.

Ett intensivare miljöarbete och ökade krav på förebyggande åtgärder gör att allt fler företag skaffar skydds- och saneringsutrustning.