Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Vilken uppgift skall uppsamlingskaret fylla?

Det finns uppsamlingskar för alla applikationer, här följer några exempel:

Ska 1 fat, flera fat, eller IBC-behållare med farliga ämnen lagras?

  • Ska större behållare lagras erbjuder PK Produkter ett brett sortiment av uppsamlingskar för IBC. Dessa finns i utförande av polyeten eller stål, beroende på vilket ämne som ska lagras.

Ska karet kunna transporteras eller fyllas på med miljöfarliga ämnen?

  • Om farliga ämnen inte bara ska lagras, utan även kunna fyllas på kommer våra avtappningsstationer med uppsamlingskar till användning. I kombination med fatbockar så är de idealiska för omtappning av miljöfarliga vätskor. Dropp och spill hamnar i karen och grundvattnet skyddas.
  • Om du vid transport av fat och småbehållare inte vill avstå från det skydd ett uppsamlingskar ger, finns det mobila uppsamlingskar av plast eller stål.

Ska en större yta skyddas?

  • Ska större ytor skyddas från utsläpp är golvkar av stål eller plast rätt val. Dessa golvelement är idealiska att täcka in hela lokaler med tack vare de omfattande tillbehören med allt från kantinfästningar till ramper.

Resistenstabell för uppsamlingskärl

Den kemikalie som skall förvaras avgör vilken typ av uppsamlingskar som ska väljas.

Vår resistenstabell (PDF)
2019-06-05T09:34:28+02:00