Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Vilken viskositet/densitet har vätskan?

  • Viskositeten anger en vätskas inre friktion och beskriver hur trögflytande den är.
  • Temperatur kan påverka viskositeten kraftigt. Ökad temperatur ger minskad viskositet.
  • Densiteten är vätskans massa per m³. Temperatur påverkar vätskans densitet.
  • Viskositet och densitet påverkar val av pumpens effektbehov och dimension.
2019-04-12T16:03:32+02:00