Produktkategorier

Oljeabsorbenter

PK Produkter erbjuder många olika typer av produkter för att absorbera olja. I vårt sortiment finns både absorptionsmattor för oljesanering, absorbenter i form av kuddar, men också minilänsar för svåråtkomliga ställen så som brunnar och avlopp. Även specialdesignade absorberingsmattor för oljespill vid reparationsarbeten med entreprenadmaskiner, på bangårdar och dylikt.

Våra övriga huvudkategorier av absorbenter:

» Universal – Universalabsorbenter absorberar i stort sett alla vätskor så som olja, skärvätska, kemikalier, lösningsmedel och vatten.

» Kem – Kemabsorbenter absorberar alla typer av vätskor, inklusive syror, baser och lösningsmedel.

Läs PK:s absorbentskola