Produktkategorier

Uppsamlingskar och uppsamlingskärl

Vi har allt du behöver för uppsamling och invallning av vätskor och känsliga ämnen. Vilken typ av produkt och ämne som ska förvaras styr val av uppsamlingskar eller uppsamlingskärl.

Vid invallning/lagring av brännbara och miljöfarliga kemikalier som exempelvis lack eller olja, bör förzinkade eller lackerade kar av stål användas, exempelvis vårt Uppsamlingskärl BAS.
För till exempel syror och lut, dvs mer aggressiva kemikalier, används korrossionfria uppsamlingskar av rostfritt stål eller plast/polyeten till exempel vårt Uppsamlingskärl Euro-PE.
Om det finns behov av både invallning, lagring och även transport eller påfyllning av farliga ämnen, bör detta ske med hjälp av en avtappningsstation för fat eller ibc-behållare och ett uppsamlingskar, för att undvika spill.

Läs vår guide  »Förvara kemikalier på rätt sätt

Läs vår »Resistenstabell för uppsamlingskar