Produktkategorier

Extra stora uppsamlingskar

När du har behov av lagring eller hantering av riktigt stora mängder ämnen som är farliga för vattenmiljöer – exempelvis olja, lack, m.m. – behövs pålitliga uppsamlingskar.

Vi på PK Produkter erbjuder därför större uppsamlingskar av förzinkat stål, som tryggt och säkert samlar upp spill och eventuellt stänk, vilket kan vara svårt att undvika vid hantering av stora mängder vätskor. Tillsammans med vår påkörningsramp har du en riktigt tryggad miljö för kemikaliehantering!

Uppsamlingskaren finns i flera olika format, anpassade för både IBC-behållare, fat/oljefat eller bägge. Karen har en sammanlagd lagringsyta på allt från 2 till 11 m².

För ytterligare information är du välkommen att läsa vår guide »Förvara kemikalier på rätt sätt

Vilket uppsamlingskar har rätt resistens? Här hittar du svaret!»Resistenstabell för uppsamlingskar