Produktkategorier

Manuella fatpumpar

PK Produkter® erbjuder manuella fatpumpar, som säkerställer optimala pumplösningar för olika typer av vätskor. På respektive produkt kan du ta del av vilken vätska just den lämpas för samt vilka specifika egenskaper pumpen har. Se till att välja den manuella fatpump, som är anpassad till det ämne som ska pumpas, eftersom viskositeten kan variera beroende på vilka kemiska egenskaper den har.

Vätskor som lämpas till manuella fatpumpar

 • Brännbara vätskor
 • Diesel
 • Vatten
 • Fotogen
 • Olja
 • Lösningsmedel
 • Kemikalier
 • Lätta mineraloljor
 • Metylklorid
 • Kalkvätska
 • Ättikssyra
 • Fosforsyra etc.