Brandavskiljande skåp butik

Vid försäljning av brandfarliga produkter krävs ett brandavskiljande skåp i butiken. Här kan brandfarliga varor i plastflaskor och aerosolburkar förvaras säkert, samtidigt som de exponeras genom den glasförsedda dörren. Våra brandavskiljande skåp är Klass 1-godkända, certifierade och P-märkta av SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut.

Skåp för samförvaring

I vårt sortiment hittar du brandavskiljande skåp i olika storlekar, inklusive flera modeller godkända för samförvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler. Läs mer om samförvaring i MSB:s informationsmaterial, och läs på i deras handbok om Brandfarliga gaser och vätskor i butik.

Hos PK Produkter hittar du även brandskåp för industriella miljöer och kemikalieförvaring för alla verksamheter och användningsområden.