Produktkategorier

Brandskåp

Den som vill undvika risker vid lagring av brännbara vätskor på arbetsplatsen behöver ett skåp för farliga ämnen.

PK Produkter har brandskåp som uppfyller den högsta brandsäkerhetsklassen typ 90 och är godkända för lagring i arbetslokaler.
Brandsäkra skåp för farliga ämnen
Vi har även godkända brandskåp som är lämpliga i butik.

» Läs en guide om förvaring av kemikalier i butik
(källa: Räddningstjänsten)