Produktkategorier

Brandskåp

Den som vill undvika risker vid lagring av brännbara vätskor på arbetsplatsen behöver ett skåp för farliga ämnen.

PK Produkter har brandskåp som uppfyller den högsta brandsäkerhetsklassen E90 och är godkända för lagring i arbetslokaler.
Brandsäkra skåp för farliga ämnen
Vi har även godkända brandskåp som är lämpliga i butik.

» Läs en guide om förvaring av kemikalier i butik
(källa: Räddningstjänsten)

Fördelar med brandskåp

  • Förvaringen av brandfarliga ämnen blir säker
  • Lagring av brandfarliga ämnen blir laglig i arbetslokaler
  • Undviker risk för brand
  • Lång livslängd på skåpen med vidhållen funktion
  • Flexibla skåp med flyttbara hyllor

Säker arbetsmiljö med brandskåp

Se till att skapa en säker miljö på arbetsplatsen vid lagring av brännbara vätskor. PK Produkter® erbjuder flera olika sorters brandskåp, som är lämpliga för förvaring av farliga ämnen. Det som kännetecknar ett brandskåp är att de är brandklassade och tillverkade på så vis att de ska kunna förvara brandfarliga ämnen. Brandskåpen i butik är provade, certifierade och P-märkta av SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. Provningen har utförts enligt SP metod 2369 och skåpen uppfyller SP´s certifieringsregler SPCR 102. Skåpen är flexibla med flyttbara hyllor och om det skulle uppstå spill, så samlas det i ett tråg längst ner. Utöver butiksskåp, så erbjuder vi även brandskåp som passar fat och plåtbehållare etcetera. Brandskåpen är stabila, har lång livslängd och tål frekvent användning under många år.