Produktkategorier

Brandavskiljande skåp butik

Brandavskiljande skåp lämpliga för butik. Skåpen är godkända enligt klass 1 vilket tillåter förvaring av brandfarlig vara i både plastflaskor och aerosolburkar i t.ex. livsmedelsbutiker, stormarknader, bensinstationer, färgbutiker o.s.v. Produkterna exponeras tydligt genom den glasförsedda dörren.

Skåpen i butik är provade, certifierade och P-märkta av SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut.