Produktkategorier

Brandsäkra fatskåp VbF

Brandsäkra fatskåp VbF uppfyller alla kriterier för lagring av brandfarliga vätskor (H 224-226) och giftiga, starkt giftiga och brandfarliga ämnen i arbetsutrymmen. Skåpet har ventilationsöppningar som är självstängande vid brand, och är förberett för anslutning av frånluftssystem. Fatskåpen kan anpassas efter behov oavsett om det är mindre eller större fat som ska förvaras.

  • Godkänd som typ 90 enligt kraven i SS-EN 14470-1