Produktkategorier

Brandsäkra underskåp GU med 30 eller 90 min brandskydd

Brandsäkra underskåp med en brandsäkerhetsklass typ 30 eller typ 90. För korrekt förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) på arbetsplatser. Monteras enkelt under t.ex. laboratoriedragskåp eller arbetsbänkar. Skåpen har en pulverlackerad yttre stomme av stålplåt.

  • Låsbart med cylinderlås
  • Dörrar som stannar i valfri vinkel, och stängs automatiskt vid brand
  • Utrustade med avluftningsanslutning på baksidan