FTI Förpackningsinsamlingen

Anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

 

Hållbarhet genom återvinning

I vårt engagemang för miljön och en hållbar framtid är vi stolta att meddela vår anslutning till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Vårt samarbete med FTI är ett viktigt steg i vår strävan att ta producentansvar och främja återvinning, vilket direkt bidrar till en grönare planet.

Vad innebär producentansvar?

Som en ansvarsfull producent är vi skyldiga att se till att förpackningar från de produkter vi säljer blir återvunna. Genom att vara anslutna till FTI tar vi vårt producentansvar på allvar och bidrar aktivt till en cirkulär ekonomi.

Varför är FTI viktigt för oss?

FTI har en central roll i Sveriges återvinningssystem och fokuserar på att göra förpackningsåtervinningen så effektiv och hållbar som möjligt. Genom vår anslutning till FTI:

  1. Minimerar vi avfall: Vi ser till att förpackningar återvinns korrekt, vilket hjälper till att minska avfallet som hamnar på soptippen.

  2. Sparar resurser: Återvunna material kan återanvändas, vilket sparar på jordens naturresurser.

  3. Reducerar CO2-Utsläpp: Återvinning bidrar till minskade CO2-utsläpp genom att minska behovet av nya råvaror och energiintensiva tillverkningsprocesser.

  4. Förbättrar samhället: Genom att främja återvinning och ansvarsfullt producentansvar bidrar vi till Sveriges övergripande mål för hållbarhet och miljöskydd.

Vårt åtagande för hållbarhet

Hållbarhet är inte bara en trend för oss - det är en viktig del av vår verksamhetsfilosofi. Vår anslutning till FTI förpackningsinsamlingen är ett bevis på vårt åtagande att verka för en mer hållbar och ansvarsfull värld.

Var med och gör skillnad

Tillsammans kan vi skapa en positiv förändring och bidra till en mer hållbar framtid. För mer information om vårt samarbete med FTI och vårt arbete med hållbarhet, kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att dela vår vision för en grönare planet med dig.

FTI anslutningsbevis

cert1.svg  Läs mer om FTI och deras arbete