Produktkategorier

Sommarprodukter

Här har vi samlat de produkter som vi av erfarenhet vet att vi har stor efterfrågan på under sommaren.

Med förra sommarens torka i färskt minne var det t.ex. många som behövde IBC-behållare för vatten med diverse kopplingar och kranar för att kunna vattna både människor, djur och natur.