Produktkategorier

Miljöskåp PolyStore

En produktserie med skåp utvecklade för lagenlig förvaring av miljöfarliga ämnen och frätande vätskor. Utmärkta för användning i t.ex. laboratorier eller verkstäder.

  • helt tillverkade av polyeten (PE)
  • golvet i skåpen är inbyggda spillkar
  • klara att använda
  • beroende på vad som skall lagras, finns de med två olika hyllplanstyper, av förzinkat eller rostfritt stål
  • till alla skåptyper finns ventilation som tillval