Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Guider2020-04-21T15:57:46+02:00

Våra guider

Absorbentskola

Absorbenter är ett samlingsbegrepp för produkter som har förmågan att suga upp vätskeformiga, farliga ämnen.
Läs mer på vår absorbentskola

Förvaring av kemikalier

Förvara kemikalier på rätt sätt. Här har vi samlat råd och tips hur kemikalier bäst förvaras.
Läs mer här

Fatpumpsguide

Vilken fatpump ska jag välja? Använd vår fatpumpsguide för att underlätta val av rätt pump.
Läs vår guide

Spillberedskap®

Skylt spillberedskap

Vilken ADR-utrustning och spillberedskap har Du i Ditt fordon? PK Produkter har både kunskap och produkter för spillberedskap.

Läs mer om spillberedskap® här

IBC-tillbehör

IBC kran 60x6 till 2 tum kamlock hane

Vi har lock, slanganslutningar, rörgängor, kamlockkopplingar, Gardenakopplingar och kranar.

Ladda hem mer information här

Avfettningsguide

Ecoren är vår egen produktserie som innehåller medel för bl.a. avfettning, och är framtagen med högt uppsatta mål om kvalitet, kostnadseffektivitet och minimal miljöpåverkan.
Ladda hem vår produktvalsguide här

Förvaring av brandfarliga varor

MSBFS 2013:3 reglerar förvaring av brandfarlig gas och vätska i butik.

Ladda hem föreskriften

Ladda hem MSB:s handbok

Källsortering

Logotyp för "Håll Sverige Rent".

PK Produkters kärl och tippcontainrar finns i flera färger för att kunna följa Håll Sverige Rents rekommendationer för källsortering på offentlig plats.
Läs rekommendationerna här

ADR-utrustning

Vilken ADR-utrustning och spillberedskap behövs i fordonet vid vägtransport?
MSB:s sida med info om farligt gods-transporter
Ladda hem vår utrustningsguide